Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 63

Lid
1

De generale synode zal uit haar midden een aantal leden aanwijzen, die tezamen met haar moderamen het breed moderamen vormen, zulks met inachtneming van de door de synode vastgestelde bepalingen.