Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 62

Lid
1

Tot de taak van de generale synode behoort met name de aanwijzing van de door de kerken te gebruiken Bijbelvertaling alsook de vaststelling van de belijdenisgeschriften, van de in artikel 26 bedoelde ondertekeningsformulieren, van de kerkorde, van het psalm- en gezangboek, van de liturgische formulieren en van de orden van dienst.