Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 61

Lid
2

In geval van buitengewone omstandigheden, zoals in tijden van oorlog, van algemene volksrampen en van grote druk voor de kerk alsook in tijden van grote zegen voor kerk, volk en land, kan de synode te allen tijde bijeenkomen om dagen of uren van boete, gebed of dankzegging uit te schrijven, alsook om getuigenissen op te stellen.