Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 59

Lid
2

De hoogleraren en wetenschappelijke (hoofd)medewerkers aan de Theologische Universiteit en de Faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, benoemd door de generale synode of in overeenstemming met de door haar goedgekeurde bepalingen om onderwijs te geven, dat betrekking heeft op de opleiding tot de dienst des Woords, kunnen, voor zover zij belijdend lid in volle rechten zijn van een Gereformeerde kerk, worden uitgenodigd om de zittingen van de generale synode bij te wonen als adviseur. De uitnodiging en de positie van de adviseurs zullen worden geregeld bij door de generale synode vast te stellen bepalingen.