Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 57

Lid
2

Van een dergelijke samenwerking zal steeds aan de eerstvolgende generale synode kennis worden gegeven.