Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 56

Lid
2

De particuliere synode zal in overleg met de classes deputaten aanwijzen welke tot taak hebben het kerkelijk examen, bedoeld in artikel 5 lid 2, af te nemen.