Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 54

Lid
1

Naar de particuliere synode zal elke classis twee dienaren des Woords, twee ouderlingen en een diaken afvaardigen, of indien er niet meer dan vier classes zijn, en zulks door die synode bepaald is, drie dienaren des Woords, drie ouderlingen en twee diakenen.