Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 5

Lid
4

Voor de uitzending als missionair dienaar des Woord is, naast de in lid 1 bedoelde opleiding, nog een bijzondere opleiding vereist aan het zendingsseminarie.