Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 5

Lid
3

Ten aanzien van hem, die aan een andere hogeschool of universiteit in binnen- of buitenland een theologische opleiding ontvangen heeft, zullen de in lid 2 bedoelde deputaten handelen overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.