Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 51

Lid
1

De classis zal ten minste eens in het kwartaal samenkomen ter behandeling van de voorkomende zaken.