Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 50

Lid
1

Naar de classis zal de kerkenraad van elke kerk een dienaar des Woords, een ouderling en een diaken afvaardigen, of, indien de kerk vacant is, twee ouderlingen en een diaken.