Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 49

Lid
1

Het ressort van een classis wordt gevormd ten minste door zes in elkanders nabijheid gelegen kerken.