Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 48

Lid
2

De leden van het moderamen van de particuliere en de generale synode zullen door vrije verkiezing worden aangewezen.