Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 47

Lid
1

De mindere vergaderingen zullen aan de samenroepende kerk zoveel mogelijk tijdig mededeling doen van zaken, die zij wensen behandeld te zien.