Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 44

Lid
2

De mindere vergaderingen zullen zorg dragen, dat haar afgevaardigden in het bezit zijn van deugdelijke credentie-brieven, op vertoon waarvan zij stemrecht hebben, met dien verstande dat dit recht hun niet toekomt in die zaken, welke hun persoonlijk of de vergaderingen door welke zij afgevaardigd zijn, in het bijzonder aangaan.