Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
2

De kerkenraad zal in belangrijke aangelegenheden, met name in wat betrekking heeft op de beroeping van een dienaar des Woords, de consulent raadplegen.