Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 3

Lid
2

Voor de roeping tot enig ambt komen slechts in aanmerking belijdende leden, die voldoen aan de in de Heilige Schrift voor ambtsdragers gestelde eisen.