Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel 20

Lid
3

Alles wat betrekking heeft op de inrichting en leiding van deze Universiteit, wordt geregeld in een afzonderlijk reglement en in de overige door de generale synode vastgestelde bepalingen.