Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 19

Lid
2

Ten behoeve van het onderhoud van hem die ontslagen is en van zijn gezin zal de kerkenraad respectievelijk de meerdere vergadering waaraan hij was verbonden, ook hangende het appèl, hem een uitkering doen overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.