Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 18

Lid
3

Zolang de dienaar des Woords niet elders is beroepen of benoemd, blijft de gemeente respectievelijk de meerdere vergadering waaraan hij verbonden is, binnen de door de generale synode bepaalde grenzen, verantwoordelijk voor de voorziening in het onderhoud van hem en zijn gezin.