Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 132

Lid
2

Het onderhouden van de daartoe nodige betrekkingen zal de generale synode toevertrouwen aan deputaten, terwijl de positie van de in lid 1 bedoelde predikanten geregeld wordt overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.