Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

III. Het vermaan en de tucht over de ambtsdragers

Artikel 120

Lid
2

Indien het oordeel van de beide kerkenraden niet overeenstemt, zal de zaak ter beslissing aan de classis voorgelegd worden.