Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

III. Het vermaan en de tucht over de ambtsdragers

Artikel 116

Lid
2

Het oordeel, of de ontzetting uit het ambt terstond zal geschieden, alsook of na de voorafgaande schorsing, deze ontzetting zal volgen, staat aan de bevoegde vergadering, als bedoeld in de artikelen 119 tot 123.