Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 11

Lid
4

De dienaar des Woords, bedoeld in lid 1, zal ten aanzien van zijn ambtelijke positie in de regel worden verbonden aan de gemeente in welker gebied hij werkzaam zal zijn.