Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

II. Het vermaan en de tucht over de leden der gemeente

Artikel 113

Lid
3

Nadat het besluit tot een dergelijke verklaring is gevallen, zal de kerkenraad dit ter kennis brengen zowel van de desbetreffende persoon als van de gemeente.