Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

bij Artikel
49

Aan particuliere synoden en classes, in welker ressort grote steden voorkomen, wordt geadviseerd om, zo mogelijk in nauw contact met andere kerkgenootschappen en met advies van deputaten voor „Kerkopbouw” een zodanige correctie in de begrenzing aan te brengen dat het classicaal ressort zoveel mogelijk met de grootsteedse agglomeratie samenvalt.

Amsterdam 1967, art. 310