Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel
55 [60]

Het ressort van de generale synode wordt gevormd door de gezamenlijke kerken van de particuliere synoden.