Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel
52 [57]

1. De particuliere synode wordt ieder jaar eenmaal samengeroepen in gewone bijeenkomst ter behandeling van de voorkomende zaken.
2. Zij kan, zo nodig, in buitengewone bijeenkomst worden samengeroepen.