Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkeraad

Artikel
39 [44]

1. Wanneer in een plaats een kerkeraad moet worden ingesteld, zal dit niet gebeuren dan met de medewerking en het goedvinden van de classis.
2. Een zodanige kerkeraad zal uit tenminste drie leden bestaan.