Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
27 [33]

1. Deze vergaderingen zullen geen andere dan kerkelijke zaken behandelen.
2. De behandeling van deze zaken zal steeds geschieden in overeenstemming met het kerkelijk karakter van deze vergaderingen.