Hoofdstuk V

Het vermaan en de tucht van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
103 [110]

Maatregelen van tucht zullen niet genomen worden zonder voorafgaand grondig onderzoek en zonder dat de beschuldigde gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.