Hoofdstuk V

Het vermaan en de tucht van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
100 [107]

Dit vermaan en deze tucht betreffen de belijdenis en de wandel van allen die tot de gemeente behoren.