Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
68.4

De aftredenden, die niet zijn herkozen, zijn verplicht hun ambt te blijven waarnemen tot het optreden van de kerkeraad in nieuwe samenstelling.