Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Algemene bepaling

Artikel
64.2

De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in haar geheel wordt bestuurd door de Synode en de Synodale Commissie op de wijze als in deze Ordening omschreven.