Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Algemene bepaling

Artikel
64.1

Elke Evangelisch-Lutherse gemeente in haar geheel wordt bestuurd door een kerkeraad onder toezicht van de Synode en de Synodale Commissie op de wijze als in deze ordening omschreven.