Algemene ordening

Hoofdstuk 4

Van de registers.

Artikel
63

In iedere gemeente worden, naast de boeken en registers bedoeld in artikel 48, registers aangelegd en bijgehouden ten behoeve van het pastoraat en de administratie. De kerkeraad bepaalt hoe deze registers worden ingericht en stelt regels voor het bijhouden ervan; de Synodale Commissie kan hiervoor aanwijzingen geven.