Algemene ordening

Hoofdstuk 4

Van de registers.

Artikel
60.4

Van het gastledenregister worden afgevoerd met vermelding van reden en datum:
a. de gastleden, die schriftelijk aan de kerkeraad te kennen hebben gegeven de gemeente te verlaten;
b. de gastleden, waarvan meermalen aanhoudende desinteresse is geconstateerd, waarbij artikel 51, lid 5 naar analogie wordt gevolgd;
c. de gastleden, die zijn overleden;
d. de gastleden, die in strijd handelen met de kerkelijke orde en de christelijke zeden, dan wel waarmee aanhoudende meningsverschillen bestaan, waarbij een procedure wordt gevolgd naar analogie van die in de Ordening op de Kerkelijke Tucht of de Ordening op de Kerkelijke Geschillen.