Algemene ordening

Hoofdstuk 4

Van de registers.

Artikel
60.3

Van de inschrijving in het gastledenregister verstrekt de kerkeraad aan het gastlid een schriftelijke mededeling overeenkomstig artikel 9 van de Ordening op de Modellen. Er wordt van de inschrijving mededeling gedaan aan de gemeente, waarvan hij (doop)lid is, volgens artikel 7.a van de Ordening op de Modellen.