Algemene ordening

Hoofdstuk 4

Van de registers.

Artikel
60.2

In het gastledenregister worden alle — sub b — ingewilligde verzoeken ingeschreven alsmede de doop van kinderen van gastleden, indien deze gastleden de wens hiertoe te kennen hebben gegeven. Tevens worden van elk gastlid de gegevens vermeld, genoemd in artikel 4.a van de Ordening op de Modellen en worden wijzigingen daarin bijgehouden.