Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
40.2

Voor de predikanten, bedoeld in artikel 38 sub b betekent hun benoeming door de Synode het ontvangen van een bijzondere opdracht overeenkomstig de Ordening op het Evangelisch-Luthers Seminarium.