Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
20

Voor de predikanten gelden de Ordening op de kerkelijke tucht en de Ordening op de ongeschiktheid.