Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
19

De toelating tot het openbare ambt van Woord en Sacrament geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening op de toelating tot het openbare ambt van Woord en Sacrament.