Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
18.1

Zij die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament worden in deze en andere Ordeningen predikanten genoemd.