Algemene ordening

Hoofdstuk 2

Van de gemeenten, wijkgemeenten, huisgemeenten en combinaties van gemeenten.

Artikel
4.3

Elke gemeente wordt, onder toezicht van de Synode en de Synodale Commissie, bestuurd door een kerkeraad, overeenkomstig de artikelen 66 tot en met 106 van deze ordening.