Algemene ordening

Hoofdstuk 1

Van de Kerk en haar leden.

Artikel
1.2

Waar in deze en overige ordeningen der Kerk gesproken wordt over de Kerk, wordt daaronder verstaan de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.