Prae-ambulaire artikelen

Artikel
I

De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden is de gemeenschap van de Evangelisch-Lutherse gemeenten in Nederland. Tot de Evangelisch-Lutherse Kerk behoren zij, die in de registers van een Evangelisch-Lutherse gemeente zijn ingeschreven.