1.3 Gemeenschap

Om aan te geven hoe de kerk leeft en wat zij uitspreekt, is dit het tweede deel, over het leven van gemeente en kerk. Na de accenten van het Woord en de dienst staat hier de gemeenschap centraal.

In de presbyteriaal-synodale vorm van kerkinrichting is sprake van een nauwe samenhang tussen de verschillende gestalten van kerk-zijn en de ambtelijke vergaderingen. Deze verbondenheid is typerend voor de kerk als gemeenschap. Het accent ligt in het tweede deel meer op het leven en daarom gaat de gemeente voorop. De gemeente wordt vergaderd rond Woord en sacramenten die hoorbaar en zichtbaar het heil verkondigen. Deze gemeenschap met de Heer verbindt mensen met elkaar. Doordat Christus de leden van de gemeente aaneenvoegt tot zijn lichaam ontstaat er een gemeenschap die begiftigd wordt met gaven van de Geest lol opbouw van de gemeente. De dienst staat in de eenheid van Woord en gemeenschap en is met beide onafscheidelijk verbonden. Het horen van het Woord roept op het te doen en de gemeenschap heeft een sociale dimensie die leidt tot inzet voor anderen. De Geest laat de wereld niet los en schept een gemeenschap die in getuigenis en dienst het lichaam van Christus is in deze wereld. De gemeenschap die Christus in Woord en sacramenten schenkt, verbindt de kerk en de gemeenten met allen die Hem als Heer belijden.