|30|

1.2 Dienst

Om aan te geven waar de kerk voor leeft en wat haar opdracht is, komen nu de artikelen III, IV, V en VI aan de orde. In deze artikelen over de gemeente en het ambt staat de dienst centraal. In de gemeente worden wij van Godswege aangesproken. Zijn Woord is zichtbaar geworden in Jezus Christus, die gekomen is om te dienen. Men laat Christus dienen door naar Hem te horen. Het Woord dat vol is van de Geest vormt hoorders tot dienst in woord en daad en gemeenschap.