Vijf Brieven, ter Verdediging van het Plan van Organisatie der Hervormde Kerken, in de Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden
Amsterdam
bij W. Brave, Boekverkoper op den Nieuwendijk, bij de Ramskooy, Nº 200.
1816