Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
V

Van de orde der Kerk.

De Synode benoemt een commissie tot voorbereiding van een nieuwe kerkorde, welke haar ontwerpen bij de Synode ter behandeling indient.